Steenmarter in huis

Denk je dat er een steenmarter in je huis zit geen probleem er bestaan oplossingen. 

Kom te weten of er een steenmarter in je huis zit !

 

Niet alleen steenmarters maar ook andere dieren kunnen lawaai maken of schade veroorzaken.
Zoek op zolder naar typische sporen van de steenmarter.
langgerekte uitwerpselen heel vaak in hopen en in een hoek
prooiresten zoals eierschalen en vogelresten
bijtsporen in zacht materiaal zoals kabels
afdrukken van poten op de auto, het dak of het terras
soms vettige zwarte strepen tegen de gevel tot aan de dakrand
Vaak merken mensen pas dat ze een steenmarter op bezoek hebben wanneer de dieren isolatiemateriaal hebben losgerukt of gaten in daken of plafonds hebben gemaakt.